Alleen halen & brengen: €9,95

Halen, brengen & aansluiten: €14,95

Eventuele reparatie wordt direct bij aflevering in rekening gebracht en getracht betaald te worden

Wanneer een monteur iets bij u moet installeren i.v.m. nieuwe software, dan vervallen de kosten van onze haal & breng service, en worden de kosten van de monteur in rekening gebracht.