AVG Informatie

AVG, wat is het ook al weer?

 

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend onder de Engelse naam GDPR. De AVG vervangt de huidige Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens).

U bent vanaf 25 mei 2018 wettelijk verplicht transparant te zijn naar uw klanten,  met betrekking tot hun persoonsgegevens. Wat doet u met die gegevens? Dit moet een doel hebben. Waar bewaart u deze gegevens en wat doet u er aan om ze “veilig” te houden? Als de Autoriteit Persoonsgegevens daarom vraagt, moet u deze voorbereidingen kunnen aantonen. Is er, in het ergste geval, sprake van een data-lek binnen uw bedrijf en heeft u geen voorbereidingen gertoffen voor beveiliging, dan kan de boete oplopen tot € 20.000.000,- of 4% van uw jaarlijkse wereldwijde omzet.

Wat gaat er veranderen?

 

Uw klant heeft voortaan o.a. de volgende rechten:

  • Het recht om zijn gegevens in te zien, te veranderen en te laten verwijderen.
  • Het recht om te weten waar u de gegevens voor gebruikt en hier expliciet goedkeuring voor te geven.
  • Het recht geïnformeerd te worden door de instantie/onderneming in kwestie, in het geval van een data-lek.

 

U, als ondernemer, heeft voortaan o.a. de volgende wettelijke plichten:

  • U moet een constant beschermende omgeving voor persoonsgegevens implementeren.
  • U moet te allen tijde kunnen zorgen voor inzage van deze persoonsgegevens en deze dienen zich in Europa te bevinden!
  • In het geval van een data-lek heeft u de plicht dit binnen 72uur na constatering te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de desbetreffende persoon/personen (als er kans is op schade).
  • U moet een plan van aanpak kunnen leveren aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • U moet een verwerkersovereenkomst opstellen met zakenrelaties die uw klantgegevens gebruiken en/of verwerken. Denk bijvoorbeeld aan uw transportbedrijf, accountant, boekhouder of loonadministratieprogramma online.

Als computerspecialist kunnen wij u bij de volgende (technische) onderwerpen ondersteunen:

 

Aandachtspunten voor uw zakelijke website, wachtwoordbescherming en veilig e-mailen.

Opslag en back-up beveiliging van uw klantgegevens.

Beveiliging en permanent onderhoud van uw zakelijke computer, laptop, tablet en telefoon.

Beschermde online-werkplek in combinatie met de wettelijk verplichte Firewall.

Uitgebreide rapportage mogelijkheden ingeval van een meldingsplicht van de                                               Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u weten of uw bedrijf voldoende is toegerust voor de nieuwe AVG-wetgeving? Neem contact met ons op voor een adviesgesprek bij u op locatie dan kijken we er samen naar.

Bel ons op 0548 – 20 90 02 of stuur een e-mail naar rene@egcomputerspecialisten.nl

 

 

 

 

Contact met ons:


Maak een afspraakBeveiligingAlgemene AVG InformatieBeveiligde Cloud Oplossingen